Our Classes

We have seven classes in 2020:

Rūma Kererū
Years 0 - 1
Taught by:Whaea AndreaWhaea LisaWhaea Tiff
Ruma Kōtuku
Ngā Tau 0 - 6 Kei kōnei te Rumaki Reo - This is our Māori Immersion Class
Ko ngā kaiako: Hakui rāua ko Whaea Tiff.


Ruma Pūkeko
Years 1 - 2
Taught by Whaea Billie
Ruma Piwakawaka
Years 2 - 3
Taught by Whaea Caitlin
Ruma Tūī
Years 4 - 5
Taught by Whaea Bronwyn
Ruma Kākāpō
Years 4 - 5
Taught by Mr Kirkby "Mr K"
Ruma Kiwi
Year 6
Taught by Whaea Jude